O projektu

Pokročilé detektory pro lepší stanovování neutronů a gama záření v prostředí.

Zkratka

AD-BANG

ID projektu

7F14358

Abstrakt

Hlavním cílem projektu je vyvinout přenosné vysoce účinné detekční zařízení o velké ploše a objemu, které je citlivé na neutrony a je určeno pro měření složení a spektrálních charakteristik směsných radiačních polí. Zařízení je založeno na využití velkoplošných stripových detektorů kombinovaných s neutronovými konvertory buď na bázi 6Li nebo 10B v připadě pomalých neutronů či na bázi látek bohatých na vodík. Vývoj zařízení inklinuje k použití v oblasti životního prostředí a ochrany zdraví se zvláštním důrazem na radiační ochranu a lékařské využití záření. Navrhuje se provozovat systém takových detektorů v síti ovládané přes webové rozhraní. Projekt je založen na dobře zavedené dlouhodobé spolupráci všech zúčastněných partnerů, kteří v něm mají dobře definované role. V rámci projektu bude navrženo a vyvinuto nové kompaktní detekční zařízení sestávající z více vrstev křemíkových stripových sensorů. To vzejde z technologie a know-how pro stripové a pixelové detektory, jež jsou osvojeny v SINTEF, a ze zkušeností s širokým využitím takových detektorů v ÚTEF ČVUT. Ke čtení signálú z takových kompaktních vícevrstvých stripových detektorů budou používány elektronické čipy ASIC ve spojení s vhodným rozhraním, jež bude řízeno softwarem vyvinutým ve spolupráci IDEAS s ÚTEF ČVUT. Specialisté na radiační ochranu a dozimetrii z SÚRO a z ČVUT, kteří v projektu reprezentují konečné uživatele vyvinutého zařízení, budou mít na starosti testování a charakterizaci vyvinutého detekčních zařízení a jeho kalibrace pro konkrétní aplikace v různých radiačních podmínek .

Klíčová slova

křemíkové detektory záření, stripové detektory, pixelové detektory, 3D polovodičové křemíkové struktury, detekce neutronů, 6Li, 10B, polyethylen, ionizující záření, směsná radiační pole, detekční účinnost, ochrana před zářením, dozimetrie, využití záření v medicíně

Projekt běží za podpory organizací